FREETECH
Communicate with the world through design

ХОЛБОО БАРИХ

Бид хамтран ажиллах байгууллага хувь хүнд үргэлж нээлттэй байх болно.
Ажлын захиалга өгөхдөө ажлын талаарх
дэлгэрэнгүй тайлбарыг доорх 'үнийн санал авах' хэсэгт бичиж илгээнэ үү.

  • E-Mail : freetech@e-freetech.co.kr
  • TEl : 82-031-898-8758

Стандарт NDA (нууцлалын гэрээ) ба ажлын захиалгын гэрээг татаж авахын өмнө холбоо барина уу.

Үнийн санал авах

* заавал бөглөх
게시판 내용
Гарчиг *
Нэр
Компаний нэр
Утасны дугаар * - -
Имэйл * @
Ажлын захиалгын хамрах хүрээ      
Харилцагчийн мэдээлэл
нууцлалын бодлого *

  
Агуулга *
Хавсралт #1
Хавсралт #2
Хавсралт #3
Хавсралт #4
Хавсралт #5
Автомат бүртгэлээс урьдчилан сэргийлэх *

Please enter a password.