Прототип загвар ба 3D хэвлэл
Масс үйлдвэрлэлийн хэвийг гаргаж авахаас өмнө 3D загвар датаг дээж бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэх нь бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийн гүйцэтгэл, найдвартай ажиллагааны байдлыг хянах чухал үе шат юм. Эцсийн бүтээгдэхүүнтэй яг ижил чанартай дээж бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэснээр харилцагчид өөрсдийн шалгалт туршилтийг хийх боломжтой.
Масс үйлдвэрлэл, хагас массын үйлдвэрлэлд зориулж янз бүрийн дээжийг авах боломжтой.
 • Үйлдвэрлэлийн
  процесс

 • Step 01

  дизайн3D дизайн
  Дата хүлээж авах

 • Step 02

  CADComputer Aided Design

 • Step 03

  CAMComputer Aided
  Manufacturing

 • Step 04

  CNCComputer
  Numerical Control

 • Step 05

  Үйлдвэрлэлийн
  дараах процесс
  Post-processing

 • Step 06

  Будаг + ХэвлэлPainting + Printing

 • Step 07

  Бүтээгдэхүүн танилцуулахShowing

QDM-ийн давуу талууд
Түргэн хэвний үйлдвэрлэл (Quick Delivery Mold, QDM) нь 3D CAD зураг дээр үндэслэн цөм ба хөндийг дангаар нь үйлдвэрлээд дараа нь стандарт хэвэнд суурилуулах замаар шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэнд зориулсан туршилтын хийц, туршилтын бүтээгдэхүүнийг хурдан хугацаанд харилцагчид хүргэх систем юм.
QDM нь ердөө 3~8 хоног л шаардагдах бөгөөд QDM ийг хэрэглээнээс нь хамаараад найдвартай ажиллагааг турших хэв ч гэж нэрлэдэг.

QMD(Quick Delivery Mold)
QDM-ийн давуу талууд

 • Олон төрөл, бага хэмжээний үйлдвэрлэлд тохиромжтой
  Хэвний зардлыг бууруулах (Гар утас үйлдвэрлэх хэвний хувьд 35%)
 • Дизайны хэлбэрийг шалгах өөрчлөх боломжтой
  Design modeling data-д суурилан хэвийг үйлдвэрлэдэг учраас дизайны анхны хувилбарыг дахин хянах өөрчлөх боломжтой.
 • Масс үйлдвэрлэлийн хэвтэй адил бүтэцтэй учир загвар дизайн дээр гарч болох асуудлыг урьдчилан шийдэх боломжтой.
  Масс үйлдвэрлэлийн хэвний гүйцэтгэл болон үйлдвэрлэх хугацааг багасгахад тустай.
 • Чанарын шалгалт болон засан сайжруулалт хийх боломжтой.
  Чанарын шалгалтанд зориулж RESIN болон хэвний загварыг засах боломжтой.
 • Харилцагч хянахад зориулсан дээжээр хангах боломжтой.
  Дизайныг хянах болон нийтэд танилцуулахад зориулсан прототип үйлдвэрлэх боломжтой.
 • Масс үйлдвэрлэлийн хэвийг гаргаж авахаас өмнө дээж авах боломжтой.
  Масс үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө нийтэд танилцуулах прототип бүтээгдэхүүнээр хангах боломжтой.
 • Дээж хүлээж авах хугацаа : 3 өдөр
  Масс үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө нийтэд танилцуулах прототип бүтээгдэхүүнээр хангах боломжтой.