Хэв үйлдвэрлэл
Масс үйлдвэрлэлийн хэв нь металаар хийгдэх ба бүтээгдэхүүн, төхөөрөмж нь метал, резин, хуванцар, керамик нунтаг гэх мэт бүх төрлийн материалаар үйлдвэрлэх боломжтой.
Их бага хэмжээний үйлдвэрлэл, масс үйлдвэрлэл нь дараах процессоор явагдана.
 • Step 01

  Хэвний
  загварчлал

 • Step 02

  CNC,
  Wire cutting,
  Spinning

 • Step 03

  Хэсэгчилсэн
  нарийвчлалтай хэв
  боловсруулалт

 • Step 04

  Хэв угсралт

 • Step 05

  Бүтээгдэхүүний
  дээжийг шалгах

 • Step 06

  Хэмжих / Хянах

 • Step 07

  Масс үйлдвэрлэл

 • Step 08

  Тээвэрлэлт

Масс үйлдвэрлэл
 • Процесс

 • Хэвний шалгалт
  Хэвний чанарыг
  шалгах
 • Дээж үйлдвэрлэл
  Масс үйлдвэрлэлийн
  боломжийг шалгах
 • Масс үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийн шалгалт
  Бүтээгдэхүүний
  үзүүлэлтийг шалгаж
  батлагдсан дээжийг илгээх
 • Батлагдсан дээж
  Батлагдсан дээж болон
  материалыг бэлтгэх
 • Масс үйлдвэрлэл
  Батлагдсан дээжтэй
  харьцуулах буюу бие
  даасан шалгалт хийх
 • Аутсорсинг үйлдвэрлэгч
  Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт
  болон батлагдсан
  дээжийг хүргэх
 • Агуулахад хүлээж авах
  Импортын шалгалт эсвэл
  тээвэрлэлтийн шалгалт хийх
 • Тээвэрлэлт
  Тээврийн хяналтын
  үзлэгийн тайланг илгээх
 • Харилцагч
  Харилцагчид илгээх,
  хариу хүсэлтийг шалгах